EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE
SOUDNÍ EXEKUTOR JUDr. Milan Bronec

Šumavská 17, 370 01 České Budějovice

Tel. 387 436 038, e-mail: urad@exekutor-cb.cz

Vyvěšeno na Úřední desce od 20. 08. 2019 do 19. 09. 2019.


Č.j. 008 EX 885/17-19 PNex, zásilka č. 38303/19


OZNÁMENÍ

pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 50 odst. 2) o.s.ř.


Adresát: Filip Novotný,Pod nádražím 1836,Kraslice,358 01,Sokolov,Česká republika, nar. 02.01.1990


Soudní exekutor, který písemnost odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad České Budějovice
Soudní exekutor JUDr. Milan Bronec
se sídlem Šumavská 17, České Budějovice


Doručovaná písemnost: Obsah zásilky: Poř.č. 19 EX 885/17-19 PNex

Protože jste nebyl/a/ při doručování písemnosti zastižen/a/ a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože písemnost nebylo možné vhodit do Vaší domovní nebo jiné Vámi užívané schránky, byla vrácena exekutorskému úřadu dne 20. 08. 2019.


Písemnost si můžete vyzvednout v době od 8.00 do 16.00 hodin v sídle exekutorského úřadu.
Vezměte si sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.


Jméno a příjmení doručovatele exekutorského úřadu: Zuzana Broncová

Datum: 20. 08. 2019

Datum vyvěšení na úřední desce exekutorského úřadu: 20. 08. 2019

Datum sejmutí z úřední desky exekutorského úřadu: 19. 09. 2019