EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE
SOUDNÍ EXEKUTOR JUDr. Milan Bronec

Šumavská 17, 370 01 České Budějovice

Tel. 387 436 038, e-mail: urad@exekutor-cb.cz

Vyvěšeno na Úřední desce od 12. 10. 2020 do 11. 11. 2020.


Č.j. 008 EX 491/20-14 PNex, zásilka č. 37391/20


OZNÁMENÍ

pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 50 odst. 2) o.s.ř.


Adresát: Petr Šperl,náměstí Republiky č.p. 52,Horšovský Týn-Město,346 01,Domažlice,Česká republika, nar. 19.10.1995


Soudní exekutor, který písemnost odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad České Budějovice
Soudní exekutor JUDr. Milan Bronec
se sídlem Šumavská 17, České Budějovice


Doručovaná písemnost: Obsah zásilky: Poř.č. 14 EX 491/20-14 PNex

Protože jste nebyl/a/ při doručování písemnosti zastižen/a/ a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože písemnost nebylo možné vhodit do Vaší domovní nebo jiné Vámi užívané schránky, byla vrácena exekutorskému úřadu dne 12. 10. 2020.


Písemnost si můžete vyzvednout v době od 8.00 do 16.00 hodin v sídle exekutorského úřadu.
Vezměte si sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.


Jméno a příjmení doručovatele exekutorského úřadu: Zuzana Broncová

Datum: 12. 10. 2020

Datum vyvěšení na úřední desce exekutorského úřadu: 12. 10. 2020

Datum sejmutí z úřední desky exekutorského úřadu: 11. 11. 2020