EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE
SOUDNÍ EXEKUTOR JUDr. Milan Bronec

Šumavská 17, 370 01 České Budějovice

Tel. 387 436 038, e-mail: urad@exekutor-cb.cz

Vyvěšeno na Úřední desce od 14. 03. 2023 do 13. 04. 2023.


Č.j. 008 EX 259/21-22 PNex, zásilka č. 6784/23


OZNÁMENÍ

pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 50 odst. 2) o.s.ř.


Adresát: Miloslav Král,Kollárova 802/36, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, (RUIAN: 24537268), nar. 23.07.1970


Soudní exekutor, který písemnost odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad České Budějovice
Soudní exekutor JUDr. Milan Bronec
se sídlem Šumavská 17, České Budějovice


Doručovaná písemnost: Obsah zásilky: Poř.č. 22 EX 259/21-22 PNex

Protože jste nebyl/a/ při doručování písemnosti zastižen/a/ a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože písemnost nebylo možné vhodit do Vaší domovní nebo jiné Vámi užívané schránky, byla vrácena exekutorskému úřadu dne 14. 03. 2023.


Písemnost si můžete vyzvednout v době od 8.00 do 16.00 hodin v sídle exekutorského úřadu.
Vezměte si sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.


Jméno a příjmení doručovatele exekutorského úřadu: Zuzana Broncová

Datum: 14. 03. 2023

Datum vyvěšení na úřední desce exekutorského úřadu: 14. 03. 2023

Datum sejmutí z úřední desky exekutorského úřadu: 13. 04. 2023