EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE
SOUDNÍ EXEKUTOR JUDr. Milan Bronec

Šumavská 17, 370 01 České Budějovice

Tel. 387 436 038, e-mail: urad@exekutor-cb.cz

Vyvěšeno na Úřední desce od 14. 09. 2019 do 14. 10. 2019.


Č.j. 008 EX 499/19-15 výzva , zásilka č. 39176/19


SDĚLENÍ

pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 4) o.s.ř.


Adresát: Pavel Těhan,Formánkova 513/17,Hradec Králové,500 11,Hradec Králové,Česká republika, nar. 08.11.1991


Soudní exekutor, který písemnost odevzdal k doručení:
Soudní exekutor JUDr. Milan Bronec
Exekutorský úřad České Budějovice
se sídlem Šumavská 17, 370 01 České Budějovice


Doručovaná písemnost: Obsah zásilky: Poř.č. 15 EX 499/19-15 výzva Poř.č. 13 EX 499/19-13 zahájení Poř.č. 2 EX 499/19-2 ex.titul Poř.č. 3 EX 499/19-3 ex.titul Poř.č. 4 EX 499/19-4 ex.titul Poř.č. 6 EX 499/19-6 Navrh na narizeni exekuce Poř.č. 16 EX 499/19-16 - Ex.př.SM

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen doručovacím orgánem zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost soudního exekutora uložena.


Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu soudnímu exekutorovi.


Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v pracovních dnech v době od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin v kanceláři exekutorského úřadu.
Vezměte si sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Jméno a příjmení doručovatele exekutorského úřadu: Zuzana Broncová

Datum: 14. 09. 2019

Datum vyvěšení na úřední desce exekutorského úřadu: 14. 09. 2019

Datum sejmutí z úřední desky exekutorského úřadu: 14. 10. 2019