EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE
SOUDNÍ EXEKUTOR JUDr. Milan Bronec

Šumavská 17, 370 01 České Budějovice

Tel. 387 436 038, e-mail: urad@exekutor-cb.cz

Vyvěšeno na Úřední desce od 19. 10. 2020 do 18. 11. 2020.


Č.j. 008 EX 534/20-8 výzva , zásilka č. 37257/20


SDĚLENÍ

pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 4) o.s.ř.


Adresát: Eva Klabouchová,Na Žofíně č.p. 191,Větřní,382 11,Český Krumlov,Česká republika, nar. 15.08.1989


Soudní exekutor, který písemnost odevzdal k doručení:
Soudní exekutor JUDr. Milan Bronec
Exekutorský úřad České Budějovice
se sídlem Šumavská 17, 370 01 České Budějovice


Doručovaná písemnost: Obsah zásilky: Poř.č. 8 EX 534/20-8 výzva Poř.č. 7 EX 534/20-7 zahájení Poř.č. 1 EX 534/20-1 návrh Poř.č. 9 EX 534/20-9 vyrozumění o spojení exekucí Poř.č. 10 EX 534/20-10 Ex.př.PP z účtu

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen doručovacím orgánem zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost soudního exekutora uložena.


Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu soudnímu exekutorovi.


Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v pracovních dnech v době od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin v kanceláři exekutorského úřadu.
Vezměte si sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Jméno a příjmení doručovatele exekutorského úřadu: Zuzana Broncová

Datum: 19. 10. 2020

Datum vyvěšení na úřední desce exekutorského úřadu: 19. 10. 2020

Datum sejmutí z úřední desky exekutorského úřadu: 18. 11. 2020