EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE
SOUDNÍ EXEKUTOR JUDr. Milan Bronec

Šumavská 17, 370 01 České Budějovice

Tel. 387 436 038, e-mail: urad@exekutor-cb.cz

Vyvěšeno na Úřední desce od 10. 06. 2021 do 10. 07. 2021.


Č.j. 008 EX 569/10-60 - Ex.př. SM-další plátce, zásilka č. 15570/21


SDĚLENÍ

pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 4) o.s.ř.


Adresát: Kamila Kepštová,Školní 2,Štěpánovice,373 73,České Budějovice,Česká republika, nar. 21.08.1973


Soudní exekutor, který písemnost odevzdal k doručení:
Soudní exekutor JUDr. Milan Bronec
Exekutorský úřad České Budějovice
se sídlem Šumavská 17, 370 01 České Budějovice


Doručovaná písemnost: Obsah zásilky: Poř.č. 60 EX 569/10-60 - Ex.př. SM-další plátce Poř.č. 55 EX 490/10-55 - Ex.př. SM-další plátce Poř.č. 64 EX 748/10-64 - Ex.př. SM-další plátce

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen doručovacím orgánem zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost soudního exekutora uložena.


Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu soudnímu exekutorovi.


Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v pracovních dnech v době od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin v kanceláři exekutorského úřadu.
Vezměte si sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Jméno a příjmení doručovatele exekutorského úřadu: Zuzana Broncová

Datum: 10. 06. 2021

Datum vyvěšení na úřední desce exekutorského úřadu: 10. 06. 2021

Datum sejmutí z úřední desky exekutorského úřadu: 10. 07. 2021