EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE
SOUDNÍ EXEKUTOR JUDr. Milan Bronec

Šumavská 17, 370 01 České Budějovice

Tel. 387 436 038, e-mail: urad@exekutor-cb.cz

Vyvěšeno na Úřední desce od 01. 10. 2022 do 31. 10. 2022.


Č.j. 008 EX 830/10-79 usn. 9 EXE 1287/2010 - 29 - odklad exekuce nejdéle do 31.12.2022, zásilka č. 26958/22


SDĚLENÍ

pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 4) o.s.ř.


Adresát: Václav Roško,náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav, (RUIAN: 17393523), nar. 22.04.1975


Soudní exekutor, který písemnost odevzdal k doručení:
Soudní exekutor JUDr. Milan Bronec
Exekutorský úřad České Budějovice
se sídlem Šumavská 17, 370 01 České Budějovice


Doručovaná písemnost: Obsah zásilky: Poř.č. 79 EX 830/10-79 usn. 9 EXE 1287/2010 - 29 - odklad exekuce nejdéle do 31.12.2022 Poř.č. 119 EX 323/06-119 usn. 12 Nc 4066/2006 - 25 - odklad exekuce nejdéle do 31.12.2022

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen doručovacím orgánem zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost soudního exekutora uložena.


Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu soudnímu exekutorovi.


Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v pracovních dnech v době od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin v kanceláři exekutorského úřadu.
Vezměte si sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Jméno a příjmení doručovatele exekutorského úřadu: Zuzana Broncová

Datum: 01. 10. 2022

Datum vyvěšení na úřední desce exekutorského úřadu: 01. 10. 2022

Datum sejmutí z úřední desky exekutorského úřadu: 31. 10. 2022