EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE
SOUDNÍ EXEKUTOR JUDr. Milan Bronec

Šumavská 17, 370 01 České Budějovice

Tel. 387 436 038, e-mail: urad@exekutor-cb.cz

Vyvěšeno na Úřední desce od 09. 10. 2019 do 19. 10. 2019.


Č.j. 008 EX 945/19-12 výzva , zásilka č. 45485/19


VÝZVA

pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 2) o.s.ř.


Adresát: Kristýna Nováková,Protifašistických Bojovníků 133/16,Soběslav,392 01,Tábor,Česká republika, nar. 27.04.1988


Soudní exekutor, který písemnost odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad České Budějovice
Soudní exekutor JUDr. Milan Bronec
se sídlem Šumavská 17, České Budějovice


Doručovaná písemnost: Obsah zásilky: Poř.č. 12 EX 945/19-12 výzva Poř.č. 9 EX 945/19-9 zahájení Poř.č. 4 EX 945/19-4 ex.titul Poř.č. 3 EX 945/19-3 Navrh na narizeni exekuce Poř.č. 13 EX 945/19-13 Ex.př. nem. věci

Protože doručující orgán nezastihl adresáta doručované písemnosti a adresátu nebylo možné zanechat výzvu v místě doručování, a protože doručovanou písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla zásilka vrácena exekutorskému úřadu.


Zásilka s písemností byla uložena (připravena k vyzvednutí) dne: 09. 10. 2019


Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, v době od 8.00 do 16.00 hodin v sídle exekutorského úřadu.
Vezměte si sebou občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující Vaši totožnost.

V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Jméno a příjmení doručovatele exekutorského úřadu: Zuzana Broncová

Datum: 09. 10. 2019

Datum vyvěšení na úřední desce exekutorského úřadu: 09. 10. 2019

Datum sejmutí z úřední desky exekutorského úřadu: 19. 10. 2019