EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE
SOUDNÍ EXEKUTOR JUDr. Milan Bronec

Šumavská 17, 370 01 České Budějovice

Tel. 387 436 038, e-mail: urad@exekutor-cb.cz

Vyvěšeno na Úřední desce od 30. 07. 2020 do 09. 08. 2020.


Č.j. 008 EX 1360/15-37 usn. č. j. 15 EXE 2677/2015-35 - návrh na zastavení zamítnut, zásilka č. 25788/20


VÝZVA

pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 2) o.s.ř.


Adresát: Bc. Martin Smrčka,Velké Náměstí č.p. 2,Strakonice,386 01,Strakonice,Česká republika, nar. 08.05.1968


Soudní exekutor, který písemnost odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad České Budějovice
Soudní exekutor JUDr. Milan Bronec
se sídlem Šumavská 17, České Budějovice


Doručovaná písemnost: Obsah zásilky: Poř.č. 37 EX 1360/15-37 usn. č. j. 15 EXE 2677/2015-35 - návrh na zastavení zamítnut Poř.č. 36 EX 1360/15-36 usn. 15 EXE 2677/2015-33 - spojené řízení

Protože doručující orgán nezastihl adresáta doručované písemnosti a adresátu nebylo možné zanechat výzvu v místě doručování, a protože doručovanou písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla zásilka vrácena exekutorskému úřadu.


Zásilka s písemností byla uložena (připravena k vyzvednutí) dne: 30. 07. 2020


Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, v době od 8.00 do 16.00 hodin v sídle exekutorského úřadu.
Vezměte si sebou občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující Vaši totožnost.

V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Jméno a příjmení doručovatele exekutorského úřadu: Mgr. Jan Ambrož

Datum: 30. 07. 2020

Datum vyvěšení na úřední desce exekutorského úřadu: 30. 07. 2020

Datum sejmutí z úřední desky exekutorského úřadu: 09. 08. 2020