EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE
SOUDNÍ EXEKUTOR JUDr. Milan Bronec

Šumavská 17, 370 01 České Budějovice

Tel. 387 436 038, e-mail: urad@exekutor-cb.cz

Vyvěšeno na Úřední desce od 03. 12. 2021 do 13. 12. 2021.


Č.j. 008 EX 611/14-43 - Ex.př. SM-další plátce, zásilka č. 36805/21


VÝZVA

pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 2) o.s.ř.


Adresát: Richard Novák ,Žižkovo nám. 3/3,Tábor,390 01,Tábor,Česká republika, nar. 21.11.1986


Soudní exekutor, který písemnost odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad České Budějovice
Soudní exekutor JUDr. Milan Bronec
se sídlem Šumavská 17, České Budějovice


Doručovaná písemnost: Obsah zásilky: Poř.č. 43 EX 611/14-43 - Ex.př. SM-další plátce Poř.č. 30 EX 885/18-30 - Ex.př. SM-další plátce

Protože doručující orgán nezastihl adresáta doručované písemnosti a adresátu nebylo možné zanechat výzvu v místě doručování, a protože doručovanou písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla zásilka vrácena exekutorskému úřadu.


Zásilka s písemností byla uložena (připravena k vyzvednutí) dne: 03. 12. 2021


Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, v době od 8.00 do 16.00 hodin v sídle exekutorského úřadu.
Vezměte si sebou občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující Vaši totožnost.

V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Jméno a příjmení doručovatele exekutorského úřadu: Zuzana Broncová

Datum: 03. 12. 2021

Datum vyvěšení na úřední desce exekutorského úřadu: 03. 12. 2021

Datum sejmutí z úřední desky exekutorského úřadu: 13. 12. 2021