EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE
SOUDNÍ EXEKUTOR JUDr. Milan Bronec

Šumavská 17, 370 01 České Budějovice

Tel. 387 436 038, e-mail: urad@exekutor-cb.cz

Vyvěšeno na Úřední desce od 19. 01. 2022 do 29. 01. 2022.


Č.j. 008 EX 758/21-25 zahájení, zásilka č. 2904/22


VÝZVA

pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 2) o.s.ř.


Adresát: Miroslava Šlajsová,Čížová č.p. 64,Čížová,397 01,Písek,Česká republika,zzn32mp, nar. 18.05.1976


Soudní exekutor, který písemnost odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad České Budějovice
Soudní exekutor JUDr. Milan Bronec
se sídlem Šumavská 17, České Budějovice


Doručovaná písemnost: Obsah zásilky: Poř.č. 25 EX 758/21-25 zahájení Poř.č. 21 EX 758/21-21 přípis ve věci exekuce Poř.č. 24 EX 758/21-24 Návrh povinného na zastavení exekuce -doplnění Poř.č. 20 EX 758/21-20 Žádost o zastavení exekuce

Protože doručující orgán nezastihl adresáta doručované písemnosti a adresátu nebylo možné zanechat výzvu v místě doručování, a protože doručovanou písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla zásilka vrácena exekutorskému úřadu.


Zásilka s písemností byla uložena (připravena k vyzvednutí) dne: 19. 01. 2022


Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, v době od 8.00 do 16.00 hodin v sídle exekutorského úřadu.
Vezměte si sebou občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující Vaši totožnost.

V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Jméno a příjmení doručovatele exekutorského úřadu: Zuzana Broncová

Datum: 19. 01. 2022

Datum vyvěšení na úřední desce exekutorského úřadu: 19. 01. 2022

Datum sejmutí z úřední desky exekutorského úřadu: 29. 01. 2022