EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE
SOUDNÍ EXEKUTOR JUDr. Milan Bronec

Šumavská 17, 370 01 České Budějovice

Tel. 387 436 038, e-mail: urad@exekutor-cb.cz

Vyvěšeno na Úřední desce od 30. 06. 2022 do 10. 07. 2022.


Č.j. 008 EX 1053/11-69 - Ex.př.SM, zásilka č. 19570/22


VÝZVA

pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 2) o.s.ř.


Adresát: Jaroslav Jelšík,nám. Svobody 320, 39501 Pacov, (RUIAN: 20163843), nar. 10.06.1974


Soudní exekutor, který písemnost odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad České Budějovice
Soudní exekutor JUDr. Milan Bronec
se sídlem Šumavská 17, České Budějovice


Doručovaná písemnost: Obsah zásilky: Poř.č. 69 EX 1053/11-69 - Ex.př.SM Poř.č. 4 EX 1053/11-4 USN 5 Exe 1480/2011-19

Protože doručující orgán nezastihl adresáta doručované písemnosti a adresátu nebylo možné zanechat výzvu v místě doručování, a protože doručovanou písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla zásilka vrácena exekutorskému úřadu.


Zásilka s písemností byla uložena (připravena k vyzvednutí) dne: 30. 06. 2022


Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, v době od 8.00 do 16.00 hodin v sídle exekutorského úřadu.
Vezměte si sebou občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující Vaši totožnost.

V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Jméno a příjmení doručovatele exekutorského úřadu: Zuzana Broncová

Datum: 30. 06. 2022

Datum vyvěšení na úřední desce exekutorského úřadu: 30. 06. 2022

Datum sejmutí z úřední desky exekutorského úřadu: 10. 07. 2022